Research

Name
Last Updated
Views
Favorites
Contributors
DJI_0004.JPG
IMG_3621.JPG

Fast, J. 2017. German Transit Camp at Tulliniemi, Hanko 1942–1944. J. Kaila & J. Knuutila (toim.) Inside and Beside the Camp: 34–41. The Academy of Fine Arts at the University of the Arts Helsinki, Lahti.

Väisänen, Teemu 2018. Geofysikaaliset menetelmät suomalaisessa konfliktiarkeologiassa – tapaustutkimuksena jatkosodan aikainen komentokorsu Hangossa. Pro seminaari -tutkielma. Helsingin yliopisto, Kulttuurien osasto.